۲۰۲۴ ۱۳ July - شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳
۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۹

جامعه بحران زده

درتحلیل وضعیت هرجامعه ای ازموضوعات بسیارمهمی که پرداختن به آن برای درک شرایط واقعی جامعه بسیار کلیدی خواهد بود مؤلفه «سرمایه اجتماعی» است، که از دومنظر کمی (شمارجمعیت) وکیفی (ارزشمندی جمعیت) مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۹
نویسنده : محمدصادق مصطفوی کارشناس مسائل بین الملل

درتحلیل وضعیت هرجامعه ای ازموضوعات بسیارمهمی که پرداختن به آن برای درک شرایط واقعی جامعه بسیار کلیدی خواهد بود مؤلفه «سرمایه اجتماعی» است، که از دومنظر کمی (شمارجمعیت) وکیفی (ارزشمندی جمعیت) مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آمریکا ازجمله جوامعی است که در این حوزه گرفتار مشکلات و چالش های فراوانی است تا جایی که آسیب پذیری سرمایه اجتماعی از مهمترین تهدیدهای این کشور به شمار می‌رود، موضوعی که در کنار مسائل دیگری ازجمله بحران اقتصادی، کاهش نفوذ بین المللی، عدم توانایی تکوین و اثرگذاری بر روندهای منطقه ای و بین المللی بر سرعت افول این کشور افزوده است. بر این اساس موارد ذیل را از مهمترین چالش های اجتماعی جامعه آمریکا می‌توان برشمرد:

  • شکاف طبقاتی: در این رابطه رجوع به داده‌‌های بانک مرکزی ایالات متحده عمق فاصله طبقاتی غنی و فقیر را در این کشور آشکار می‌کند. بر اساس آمار این مرکز دارایی ثروتمندترین آمریکایی‌ها که تنهایک درصد ازجمعیت این کشور محسوب می‌شوند حدود 34 تریلیون دلار است درحالی که دارایی فقیرترین قشر مردم که 50 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند 2 تریلیون دلار است ودارایی 50 فرد ثروتمند‌ این کشور، معادل با دارایی 165 میلیون آمریکایی است که تقریبا نزدیک به نیمی از جمعیت کشور  را تشکیل می‌دهند؛

این شکاف طبقاتی بارها خود را در صحنه سیاسی و اجتماعی آمریکا خود را نشان داده است و در جنبش هایی همچون جنبش وال استریت نمود آن روشن بود. اکنون نیز همان وضعیت وجود دارد و تنها یک حالتی از آتش زیر خاکستر است که هر لحظه امکان شعله ور شدن آن وجود دارد.

2- نژاد پرستی: شکی نیست که جامعه آمریکا از جمله جوامعی است که می توان آن را ملغمه ای از نژاد های متنوع دانست که دو دسته سیاهپوستان و سفیدپوستان عمده آن ها را تشکیل می دهند، موضوعی که در وهله اول چه بسا فرصتی برای یک جامعه باشد لیکن رسوخ نژادپرستی درفرهنگ وساختار سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا این مؤلفه را به بحرانی جدی تبدیل کرده است تا جایی که بر اساس آمار رسمی مراکز دولتی آمریکا در مواجهه یک سیاه پوست با نیروی پلیس احتمال به قتل رسیدن وی 3 برابر یک سفید پوست است و یا در شرایط شغلی یکسان یک سیاه پوست 40 درصد کمتر از یک سفید پوست دستمزد دریافت می کند ودر دادگاه های این کشور به عنوان مراکز اجرای عدالت، سیاه پوستان همواره با احکام سنگین تری درجرائم یکسان با سفید پوستان روبرو هستند. قتل جورج فلوید نمونه بارز نژادپرستی عمیق در آمریکاست که به خوبی تمایز میان انسان ها را به رنگ آنها نسبت می دهد. همچنین طرفداری برخی تصمیم گیران آمریکایی از بحث نژاد پرستی نمونه بارز آپارتاید جهانی آمریکاست.

3- اشاعه خشونت: خشونت اجتماعی یکی ازمهمترین زیربناهای جامعه سالم یعنی «امنیت اجتماعی» را با خطر روبرو می کند موضوعی که از دلایل اساسی تزلزل اجتماع آمریکایی شده است وعمق این بحران را در آمارهای رسمی که نشان می‌دهند در آمریکا سالانه ۳۶ هزار نفر بر اثر تیراندازی جان خود را از دست می‌دهند یعنی به طور متوسط روزانه ۱۰۰ کشته می توان درک کرد؛

4- خشونت علیه زنان: زنان به عنوان محور خانواده و نیمی از اجتماع در ارتقای هر جامعه ای نقشی تعیین کننده دارند، لیکن آمریکا در این حوزه روزبروز وضعیت نامناسب تری پیدا می کند، تاجایی که درشرایط فعلی هر 2 دقیقه یک زن موردتجاوز قرارمی گیرد که نیمی از این افراد سن کمتر از 17 سال دارند.

درآخرباید اشاره کرد که مواردفوق وبسیاری ازچالش های دیگر،جامعه آمریکایی رابا خطر اضمحلال روبروکرده است، خطری که هرلحظه واقعیت آن برای کارشناسان و مردم آمریکا پر رنگ تر می شود وبرسرعت افول آمریکا می افزاید.

  • ارسال نظرات