۲۰۲۴ ۱۳ July - شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳
کد خبر: ۶۹۷
۰۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۰

آخرین تحولات جنگ اوکراین

در بررسی تحولات جنگ اوکراین باید توجه داشت که روسیه دو سناریو را در پیش گرفت. در سناریوی اوّل قصد روسیه تصرف اوکراین، برکناری زلنسکی و تشکیل حکومت موقت برای برگزاری انتخابات زودهنگام بود که محقق نشد. آنچه که به وقوع پیوست سناریو دوم مبنی بر تغییر مرزها بود به گونه‌ای که روسیه در مناطقی از قبیل جمهوری دنباس، لوهانسک و دونتسک همه پرسی برگزار کرده و بعد از اخذ ۹۵درصدآراء موافق، آنها را جزء خاک خود اعلام کرد.
۰۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۰
نویسنده : محمد حکیمی کارشناس مسائل بین الملل

بیش از 8 ماه  از جنگ اوکراین میگذرد، نبردی که به دنبال جلوگیری از نفوذ هرچه بیشتر ناتو در خاورمیانه بین دو کشور اوکراین و روسیه آغاز شد و همچنان تبعات آن ادامه دارد. در بررسی تحولات این جنگ باید توجه داشت که روسیه دو سناریو را در پیش گرفت. در سناریوی اوّل قصد روسیه تصرف اوکراین، برکناری زلنسکی و تشکیل حکومت موقت برای برگزاری انتخابات زودهنگام بود که محقق نشد.

آنچه که به وقوع پیوست سناریو دوم مبنی بر تغییر مرزها بود به گونه‌ای که روسیه در مناطقی از قبیل جمهوری دنباس، لوهانسک و دونتسک همه پرسی برگزار کرده و بعد از اخذ ۹۵درصدآراء موافق، آنها را جزء خاک خود اعلام کرد. این نبرد که با تحریکات غرب آغاز شد همچنان به عنوان یک منطقه ای که ظرفیت ایجاد تنش و چالش برای ابرقدرتی مانند روسیه را دارد مورد توجه غرب است.

در تحلیل وقایع اوکراین باید عرض کرد که اوکراین وضعیتی شبیه به لهستان در جنگ جهانی دوم را دارد در واقع در نبرد بین ابرقدرت ها اوکراین همانند لهستان به گوشت قربانی تبدیل شده و تنها در این میان ابر قدرت ها هستند که به منافع خود می رسند. وضعیت پیش آمده هم برای غرب(به ویژه آمریکا) یک بُرداست و هم برای روسیه.

غرب توانسته یک چالش را برای رقیب خود یعنی روسیه ایجاد کند و همچنان یک منطقه تنش زا را در کنار روسیه ایجاد کرده تا مواقع لازم با تحریکات خود، منطقه را دچار التهاب کند. لذا در ادامه این تحولات، از آنجا که یکی از مولفه های برگرداندن هژمونی آمریکا، حضور آن در مناطق مختلف است لذا آمریکا سعی می‌کند با تامین سلاح و یاچنانکه اخیرا بیان می‌شود، حضور یافتن رژیم صهیونیستی در منطقه، همچنان کانون بحران را فعال و پر تنش نگه دارد تا حضور ایادی آمریکا وجهه قابل قبولی پیدا کند. لذا در مقطع فعلی غرب به دنبال ادامه دار شدن این وضعیت است. 

از طرفی دیگر این جنگ برای روسیه نیز آورده هایی داشت از قبیل اینکه:

* قسمتی از اوکراین را تصرف کرد.

* روس تبار ها را به خود نزدیک کرد.

* یک سد و حائلی در مقابل ناتو ایجاد کرد.

* به کشورهایی که شبیه اوکراین علقه ای برای پیوستن به ناتو داشتند با این اقدام هشدار عملی صادر کرد.

لذا از این جهات،این نبرد برای روسیه هم یک برد به حساب می آید. اما در این میان تنها اوکراین است که به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شد.

  • ارسال نظرات